Nejbližší akce      16.8. Léčivý hlasový kruh  |  12.9.  Večer souladu  |  27. 9. Léčivý hlasový kruh  |  17.10. Večer souladu  |  20.10. Hlasový workshop  

Hlasový koučink /

Terapie hlasu

Náš hlas. Naše sebevyjádření ve frekvencích slyšitelného zvuku. Schopnost řeči. Zpěvu. Fascinující dary.

Co o nás náš hlas prozrazuje?

Mluvíme slabým hlasem? Nebo kultivovaným? Chraplavým? Pisklavým? Hlubokým? Něžným? Je to větší vizitka, než myslíte. Je to odraz našeho základního kapitálu a jeho současného stavu. 

První konzultace bývá delší. Prozkoumáme váš hlas z různých stran. Jestli se dokážete „svobodně nadechnout“, jestli máte „dovoleno se k něčemu vyjadřovat“, jestli nemáte „zakázáno být hlasitá/hlasitý“…
Podíváme se, kde ve vašem těle neproudí energie nebo jen velmi slabě a vibrace hlasu tudy nemůže volně plynout, kde v těle jste svázaní a omezuje to plný dech.
Práce s dechem, imaginací, mindsetem a zvukové experimenty nás povedou k vašemu nevyužitému potenciálu.

Je to větší vizitka, než myslíte. Je to odraz našeho základního kapitálu a jeho současného stavu.

Dokážete se “svobodně nadechnout”? Máte “dovoleno se k něčemu vyjadřovat”? Nemáte “zakázáno být hlasitá/hlasitý”?

Potom je prostor na hlasové a pěvecké techniky, které vás naučí i využívat různou barvu hlasu, variabilitu rezonance těla, možnosti dynamiky.

Je dobře podívat se i na trému a vaše sabotéry ve veřejném vystupování, ať už jde o přednášky, webináře, zpívání na pódiu nebo i strach zpívat si doma v kuchyni, pokud je tam někdo další.

ZPĚV

Schopnost a možnost zpívat, to nás přenáší do světa fantazie. Povznáší.

Nemusíte mít silný hlas a obří rozsah, abyste zpěvem dosáhli na pocit povznesení. Věřte mi.

Stačí odložit myšlenky jako „nemám talent, mám hrozný hlas, pípám, zpívám falešně, nezpívám tak hezky jako tamhleten…“ 

Takových……(frustrací) jsme dostali mnozí na cestu dost. A brání nám roztáhnout křídla. Dejme si s tím tu práci a postupně je odkládejme.

I když to někdy není hned.

Ideálně, ale není to nutné, si připravte nějakou oblíbenou píseň, na které můžeme případně rovnou pracovat. Lépe, když ovládáte zpaměti text nebo alespoň část.

Cítíte, že je ve vás víc, ale v hlase pokrok není znát?

Ano, jsou to lekce zpěvu,  ale nečekejte u mě úplně standardní výuku. Na tu jsou tu i jiní skvělí učitelé/lektoři.

Já umím vidět zádrhele a bloky tam, kde ostatní učí běžné technické postupy, ale vy se neposouváte. Snažíte se, ale pořád to není ono. 

Vnímám, kde v těle je zamrzlá síla, spící potenciál a je podstatné najít a pustit příčinu toho zamrznutí. Často to bývá nějaký hluboký starý strach, bolest…

A pokud ve vás toto zůstává, je vám i dokonalý učitel s dokonalou technikou k ničemu… Pokud se s tím sám nepotkal, nevidí to tam, nehledá. Nebo řekne, že nemáte talent nebo se málo snažíte.

Sama jsem to zažila, mnohokrát. I dobří učitelé mi nedokázali pomoct. Neviděli, proč se „nemůžu ve svém životě zhluboka nadechnout“ nebo „proč mám strach být slyšet“… 

Ale já to cítila, cítila jsem, že je ve mně mnohem víc a že zpěv ke mně patří. Poctivě jsem trénovala. Ale opravdové pokroky mi nakonec přinesly terapie, léčení, pouštění bloků…

A ejhle… Hluboký nádech, závan sebevědomí, zvuk nového hlasu. Tolik překvapení, která čekají na probuzení.

Můj klient není ten, kterého bych musela přesvědčovat, jak je zpívání prospěšné a jaký blahodárný vliv může mít…
Můj klient je ten, který to cítí v sobě, kterého to vábí a přitahuje už dávno. Který zjihne nebo se zasní při pocitu, že by mohl zpívat, krásně zpívat. I když mu to možná v tu chvíli třeba připadá příliš vzdálené. Ale někde to v něm je a ví to.

Můj klient je ten, který to cítí, kterého to vábí a přitahuje už dávno.

Mluvní hlas – sebevyjádření

To, jak působíme mezi přáteli, v rodině nebo na veřejnosti, se většinou dost liší. Liší se to, jak s kým mluvíme. Používáme různou hlasitost, různou výšku, jinou míru vstřícnosti…

Často to je ale jinak, než byste si přáli. Jede to na automat. A vy máte pocit, že to v tu chvíli nemůžete ovlivnit.

Můžete to ovlivnit, ale jde o dlouhodobější proces, změny se postupně začnou integrovat a váš „nový hlas“ se stane taky „běžným“, automatickým.

Jak chcete „znít“, když…

Jak chcete „znít“, když máte mluvit před kolegy na poradě? Jistým hlasem?

Jak chcete „znít“, když čtete dětem před usnutím pohádku? Něžně? Umět číst poutavě. Dodat dětem pocit klidu a bezpečí?

Co vše svým hlasem vlastně dokážeme vyjádřit? Ať už si to uvědomujeme nebo ne.

… a především…

Odnesete si novou energii

Tato práce s hlasem a dechem má obrovský dosah v dalších rovinách. Probouzí nevyužívaný potenciál, spící sílu, kreativitu, pohaslé vnitřní světlo.

A to mě na tom baví asi nejvíc. Vidět, jak se ta druhá bytost začne rozsvěcet, roste v ní energie, radost, sebeláska, láska k životu….

Odnesete si novou energii, nový pohled na sebe sama, techniky pro práci s hlasem i vnitřním nastavením.

zpěvačka, hlasová koučka a terapeutka

podmínky a cena

Postup a techniky jsou vždy přizpůsobeny vašemu konkrétnímu záměru a typu osobnosti.

Samozřejmě můžeme v krátkém hovoru (20 min) probrat vaše otázky a ideální variantu případné spolupráce.

Pro komplexní práci s hlasem je ideální dlouhodobá spolupráce.
5-15 konzultací, podle záměru a stavu hlasu.
Postupně společně v různém pořadí projdeme techniku a fyziologii dechu a hlasu, myšlenkové vzorce, bloky v těle, rodovou zátěž apod. Můžeme se zaměřit na problém v sebevyjádření, projev, zpěv, komunikaci, chraptění, zvuk hlasu atd.
Nebo i na sebeterapeutické / sebeharmonizační využití hlasu a dechu.

•  2 500,-  (60 min)

•  balíček  5 x 60 min:  11 000,-   (platnost 6 měsíců)

•  terapie hlasu (90min) – viz. ceník Terapie

•  za dalších 30min 1000,- doplatek

(rezervace termínu je platná po uhrazení faktury)

Konzultace jsou převážně v úterky a pátky, po domluvě je možný i víkendový termín.

Rezervace termínu 

na tel: 604 260 996

Rezervace termínu na tel: 604 260 996