Nejbližší akce     19. 5. Hlasový workshop Praha | 11. 6. Online mini workshop | 21. 6. Léčivý hlasový kruh | 19. 7. Léčivý hlasový kruh  | 27. 9. Léčivý hlasový kruh

Plní se vám vaše sny?

Plní se vám vaše sny?
Oprava:
Plníte si vaše sny?
Nebo „AŽ PAK“?
AŽ budou děti větší. AŽ se dostatečně finančně zajistím. AŽ si doplním vzdělání…
Nejdřív se postarám o ostatní, o domácnost, papírování, práci, prádlo…pak teprve se postarám o sebe, o svou duši a tělo…
Nebo?
„AŽ když budu dost hodná, vstřícná, milá, loajální, poslušná, úspěšná, štíhlá,…AŽ PAK si zasloužím lásku, uznání, respekt, péči, relax,…“
Znáte to? Potkáváte se s tím ve své hlavě? Ve svém životě?
Co všechno považujeme za důležitější než sami sebe? Co všechno vnímáme jako akutnější než naše sny?
Někdo se na to prostě necítí – na ZMĚNU. V pořádku.
A co VY? Vy se na změnu UŽ cítíte? 😊
V tom případě TO OTOČTE!
➡️Napište si, na co důležitého ve svém životě zapomínáte, co podstatného odkládáte. O čem sníte a nepovažujete to za podstatné, dostatečně důležité. (Jste přece rozumná žena, neblázníte kvůli nesmyslům nebo zbytečnostem. 😉)
➡️A tím pak začněte. Dejte to na první místo.
Není třeba převrátit svůj život ze dne na den vzhůru nohama. Stačí jednotlivé kroky, změna pohledu na priority.
„TEĎ cítím lásku , úctu, obdiv a respekt sama k sobě – chovám se tak….s tím přijde úspěch, zářivost, radost, hojnost…“
Nejprve péče o sebe, o svou duši, tělo a o budoucnost mých vizí. Pak zvládnu úspěšně , s láskou a lehkostí rodinu, provoz, domácnost, práci,…
➡️Každý den aspoň jednu věc. Kupodivu někdy stačí i maličkost. Ale každý den. Jedna nová priorita – pro mě a pro mé sny 💛🙏
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin